TÌNH CẢM CỦA QUÝ VỊ LÀ SỰ TRÂN TRỌNG CỦA GUITAR VIET! 💖
Thông tin tài khoản:

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Số tài khoản:  19034888599013

Chủ tài khoản: Nguyen Duc Nha

Hoặc quét mã QR để thanh toán nhanh.

Thông tin PayPal (for Paypal payment)

Email PayPal: ducnha0777@gmail.com

Tiền tệ (Currency): USD

 

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

TÌNH CẢM CỦA BẠN LÀ NIỀM VINH DỰ CỦA GUITAR VIET

TÌNH CẢM CỦA QUÝ VỊ LÀ SỰ TRÂN TRỌNG CỦA GUITAR VIET! 💖
Thông tin tài khoản:

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Số tài khoản:  19034888599013

Chủ tài khoản: Nguyen Duc Nha

Hoặc quét mã QR để thanh toán nhanh.

Thông tin PayPal (for Paypal payment)

Email PayPal: ducnha0777@gmail.com

Tiền tệ (Currency): USD

 

Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

TÌNH CẢM CỦA BẠN LÀ NIỀM VINH DỰ CỦA GUITAR VIET