8Artboard 27

Guitar Level 3

Tổng quan khóa học: Khóa học Guitar Solo dành cho các học viên đã hoàn thành khóa Guitar đệm hát nâng cao được thiết kế chương trình đào tạo đặc biệt. Khóa học tập trung vào việc hình thành quy tắc, tạo ra các câu solo guitar, các Scale với mỗi t ...

7Artboard 27

Guitar Lever 2

Tổng quan khóa học: Khóa học Guitar đệm hát nâng cao dành cho các đối tượng đã hoàn thành khóa Guitar đệm hát cơ bản. Khóa học tập trung vào tiết tấu, hòa thanh nâng cao, chơi theo nhóm. Mục tiêu của khóa học: Xây dựng kĩ năng chơi nhóm: gi ...

5Artboard 27

Guitar Level 1

Tổng quan khoa học: Khóa học Guitar đệm hát cơ bản dành cho các đối tượng ở mọi lứa tuổi, cho người bắt đầu làm quen với cây đàn guitar. Khóa học giúp học viên có thể tự đệm đàn và hát các ca khúc mà mình yêu thích. Mục tiêu của khóa học: X ...

Asset 9

Đào Tạo Âm Nhạc Cho Tổ Chức

Tổng quan khóa học: Khóa học được thiết kế phù hợp với phương thức hoạt động câu lạc bộ tại các tổ chức, doanh nghiệp và các trường học: Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, liên kết đào tạo với hoạt động của các câu lạc bộ khác t ...