Asset 9

Đào Tạo Âm Nhạc Cho Tổ Chức

Tổng quan khóa học:

Khóa học được thiết kế phù hợp với phương thức hoạt động câu lạc bộ tại các tổ chức, doanh nghiệp và các trường học: Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, liên kết đào tạo với hoạt động của các câu lạc bộ khác trong tổ chức.

Khóa học xây dựng về nội dung và hình thức phù hợp với yêu cầu của tổ chức và được những người có trách nhiệm thông qua.

Mục tiêu của khóa học

  • Phổ cập cây đàn guitar tới các tổ chức, doanh nghiệp và trường học qua đó thúc đẩy hoạt động phong trào trong các tổ chức này, góp phần làm lành mạnh hóa văn hóa của tổ chức.
  • Khóa học đào tạo nhạc lý và thực hành kỹ thuật guitar song song, các ca khúc được biên soạn phù hợp với yếu tố văn hóa đặc thù của tổ chức.
  • Học viên có thể tự đàn hát các ca khúc yêu thích trong các dịp sinh hoạt và hội diễn văn nghệ quần chúng.

Yêu cầu của khóa học

  • Khóa học được thiết kế đào tạo cho thành viên của tổ chức được chỉ định hoặc có nhu cầu được người có trách nhiệm quản lý thông qua.
  • Mọi thành viên tham gia khóa học đều có thẻ hội viên câu lạc bộ, có quyền và trách nhiệm thực hiện quy chế nội bộ của câu lạc bộ mà tổ chức đặt ra.
  • Khóa học đào tạo vào thời gian phù hợp để không làm ảnh hưởng tới các hoạt động chuyên môn của tổ chức.

Số lượng học viên, kinh phí, nhạc cụ tập..

  • Số lượng học viên ko giới hạn dựa theo nhu cầu và quy mô mà tổ chức mong muốn cũng như nhu cầu của các cá nhân được tổ chức thông qua
  • Kinh phí đào tạo được thỏa thuận dưới dạng hợp đồng đào tạo bên ngoài giữa GV với tổ chức.
  • Nhạc cụ luyện tập được huy động từ cá nhân hoặc từ nguồn kinh phí hoạt động do tổ chức hỗ trợ.
  • Xin vui lòng liên hệ với GV để được tư vấn thêm !
Tags: No tags

Comments are closed.